Η εταιρία Bima Ltd. λειτουργεί από το 1987 ως αντιπρόσωπος αλλοδαπών εργοστασίων, χαρτοπολτού & χαρτιών, στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά, καθώς και στα Βαλκάνια.

Αρχικά η έμφαση δόθηκε στην προώθηση του χαρτοπολτού, χαρτιού χαρτοκιβωτίων, δημοσιογραφικού χαρτιού καθώς και τσιγαρόχαρτου, ενώ αργότερα επεκτάθηκε στην προώθηση του προϊόντων Non-woven και στον τομέα των βιοδιασπώμενων υλικών συσκευασίας.